May 29, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ 625 ಕ್ಕೆ 612 ಅಂಕ

1 min read

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಆ. ೧೫: ಇತ್ತೀಚೇಗೆ ನಡೆದ ಎಸ್,.ಎಸ್,ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಪಿ.ಆರ್. 625ಕ್ಕೆ612 (ಶೇ.97.92 ) ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದ ರವಿರಾಜ್ ಪಿ.ಜೆ. ಕಾಂಚನ ಪಿ.ಆರ್. ಇವರ ಮಗಳಾದ ವೈಷ್ಣವಿ ಸಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಬಾಲಕೀಯರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಸಾಲಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 100 ಕ್ಕೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.

ಕನ್ನಡ 125ಕ್ಕೆ 123, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ 100ಕ್ಕೆ 97, ವಿಜ್ಞಾನ 100ಕ್ಕೆ 94 ಹಾಗೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ 100ಕ್ಕೆ 98 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

About The Author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *