Recent Posts

October 17, 2021

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ

1 min read

ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಡಿ.ಆರ್ ಬಸವರಾಜ್ ರವರು ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು.. ಡಾ. ಆನಂದ ಪ್ರಕಾಶ್ rmo ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed