Recent Posts

October 16, 2021

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಯು.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ನೇಮಕ

1 min read
ಯು.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ನೇಮಕ

ಯು.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ನೇಮಕ

ಯವ ನಾಯಕ ಯು.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಇವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಲ್ಲಿನ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆಸಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ,ಯು.ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಾಂತ್ ಇವರನ್ನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಕೆ.ಪಿ.ಸಿ.ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸೇವದಳ, ಯವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಎನ್.ಎಸ್.ಯು ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಲಿ ಎಂಬುದ ಹೊಯ್ಸಳ ಪತ್ರಿಕಾ ಬಳಗದ ಆಶಯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may have missed