June 27, 2022

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

Chitradurgahoysala

ಆಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಶೃತರ್ಪಣ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತೊಡಗಿಕೊಂಡವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಗರುಡ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹವರು ಮಾತ್ರ ನಾಯಕರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿಗೆ ಅಸ್ಕರ್ ಅಣ್ಣನವರು ಉತ್ತಮ...