April 17, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿ ಕಾಳಮ್ಮ

1 min read

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ನಗರದ ಕೋಟೆ ಬಳಿಯ ಕಾಳಿಕಾ ಕಮಠೇಶ್ವ ದೇವಿಗೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಬಳೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ದಿಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಬಳೆಯನ್ನು...