April 17, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಎನ್95ಮಾಸ್ಕ್

1 min read

ನವದೆಹಲಿ ಮಾಹಾಮಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಉಸಿರಾಡಲು ರಂಧ್ರಗಳಿರುವ N-95 ಮಾಸ್ಕ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೋವಿಡ್ 19 ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು...