April 21, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಕಡ್ಲೇಗುದ್ದಿನ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹೇಶ್‍ರವರಿಗೆ ಜೀನೀಯಸ್ ಎಜುಕೇಶನಿಶ್ಟ್-2020 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

1 min read

ಕಡ್ಲೇಗುದ್ದಿನ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಮಹೇಶ್‍ರವರಿಗೆ ಜೀನೀಯಸ್ ಎಜುಕೇಶನಿಶ್ಟ್-2020 ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟೀಯ ಮಟ್ಟದ ಹೆಚ್ ಆರ್ ಡಿ ಮಿಷನ್ ದೆಹಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕಡ್ಲೇಗುದ್ದಿನ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರಾದ...