April 17, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಜೆ.ರಾಜು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ

ಬೆ೦ಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯ ಕನಾ೯ಟಕ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮದ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಜೆ.ರಾಜು ಬೇತೂರು ಪಾಳ್ಯ ಇವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವಿಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಇವರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ...