April 15, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ದಿವಾಳಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ ಬರ್ಬಾತ್, ಆತ್ಮ ನಿರ್ಭರ , ಆತ್ಮ ಬರ್ಬರ ಬಜೆಟ್ ಎಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ದಿವಾಳಿ...