April 20, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೊತೆ ಸಭೆ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆಶಾಸಕರಾದ ಟಿ ರಘುಮೂರ್ತಿ ಸಭೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಪುರೈಕೆ ಹಾಗುತ್ತಿರು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪುರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದ ಶಾಸಕರು....