April 20, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ.ಪಂ.ನಿವೃತ್ತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಅಸ್ಥಿತ್ವಕ್ಕೆ..

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಷಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಗಳ ಸರಕಾರಿ ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ,ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕವನ್ನ ರಚಿಸಲಾಯಿತು..ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರಿಷಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ನಿವೃತ್ತ ಸರಕಾರಿ ನೌಕರರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆಯ್ಕೆ...