April 20, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಶಾಸಕ ತಿಪ್ಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರ್ವ.

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ನಾಡಿನ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು .    ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ  ಸ್ನೇಹ ಜೀವಿಯಾಗಿ , ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣದ  ಚಾಣಕ್ಯ, ಚುನಾವಣಾ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕರಗತ...