April 20, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

ಟಾಪ್ 5 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು

ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ , ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ 2ನೇ ಸ್ಥಾನ, ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 3 ನೇ ಸ್ಥಾನ ಮಧುಗಿರಿ...