April 17, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

“ಸೇವಾ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ” ಗೆ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ ಆಯ್ಕೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಒಕ್ಕಲಿಗರ ವಿಕಾಸ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಕೊಡಮಾಡುವ. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ "ಸೇವಾ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ" ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ...