April 20, 2024

Chitradurga hoysala

Kannada news portal

Iudp

*ಕರ್ನಾಟಕ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಡಾ.ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್* _______________ ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿ ಡಾ.ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಾ.ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್ ರವರು...